Co w przypadku gdy kupimy pojazd z polisą ? - Nowy nabywca musi pamiętać, że ta polisa, którą kupił z samocodem będzie obowiązywać tylko do końca okresu, na jaki została wystawiona. Potem nie ma ochrony i podlega karze Funduszu Gwarancyjnego oraz ponosi konsekwencje wypadków popełnionych przez siebie po skończeniu tej polisy.

 

Co w przypadku podójnego OC ? - musisz pamiętać, jeśli zamierzasz zmienić ubezpieczyciela, starą polisę musisz wypowiedzieć nie później niż na jeden dzień przed końcem okresu, na który została zawarta. Inaczej zostanie ona przedłużona na kolejne 12 miesięcy. Będziesz mógł ją wypowiedzieć w dowolnym momencie, jednak za okres, w którym posiadałeś dwie polisy, poprzedni ubezpieczyciel zażąda zapłaty należnej składki 

 

Brak polisy OC będzie od nowego roku kosztować właściciela pojazdu niemal 7 proc. więcej niżobecnie. Od stycznia podstawowa kara za brak tego ubezpieczenia wyniesie 3,2 tys. zł - podał Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.2012-11-29